O nama

Prevodilačko preduzeće LEXICA posluje osamnaest godina sa domaćim firmama i sa kompanijama iz Italije, Francuske, Grčke, Nemačke, Rusije, Austrije, Švajcarske, Slovenije, Turske, Španije i Malte. Bogato iskustvo, odgovornost i posvećenost daju rezultate. Verujemo da su zadovoljni klijenti naša najbolja preporuka i cenimo ukazano poverenje.

Preduzeće LEXICA ima ljudske i tehničke resurse da obezbedi fleksibilnost kada su pitanju rokovi dostave prevoda. Pružamo usluge na takav tehnički, stručan način koji je saglasan uslovima i terminima profesionalnog udruženja i u skladu sa standardnom prevodilačkom praksom. Pravno verodostojan prevod može da Vam izda samo ovlašćeni sudski prevodilac (sudski tumač).

Na stranici KONTAKT možete pronaći formular putem kog možete napisati preporuku ali i kritiku. Vaši komentari su dragoceni jer daju putokaz za unapređivanje usluga. Na stranici PROCENA nalazi se forma za dobijanje besplatne procene prevoda.

OBRAČUN PREVODA: Jedna obračunska stranica sadrži 1800 karaktera (250 reči).