Sudski tumač za albanski jezik

Besplatna procena prevoda

Popunite odgovarajući formular ispod za beplatnu procenu prevoda:

  Vrsta usluge

  Prevod sa

  Prevod na

  Rok izrade

   Vrsta usluge

   Prevod sa

   Prevod na

   Upišite broj sati

   Oprema

    Prevod sa

    Prevod na

    Rok izrade

    Albanski jezik, slično jermenskom i grčkom, čini posebnu granu u okviru indoevropske lingvističke zajednice. Od ukupnog broja govornika albanskog jezika (oko 8 miliona), 5 miliona su stanovnici Balkanskog poluostrva. Albanskim jezikom se govori u Albaniji, oko tri miliona govornika, i u okolnim zemljama geografski bliskim Albaniji. Značajan broj govornika albanskog jezika živi u Rumuniji i Turskoj, kao rubnim zemljama Balkanskog poluostrva i u Italiji, zemlji relativno bliskoj Balkаnu. Udaljavajući se od Balkanskog poluostrva i njemu geografski bliskih zemalja nailazimo na govornike albanskog jezika u Nemačkoj, Švajcarskoj, Holandiji, Švedskoj, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama …
    O poreklu albanskog jezika postoji više hipoteza a najpoznatije su ilirska, tračka, tračko-ilirska i dako-mizijska. Ilirska i tračka hipoteza su prisutne više od 150 godina i imaju podjednak broj pristalica. Začetnik ilirske hipoteze je naučnik Gotfrid Lajbnic, začetnik tračke hipoteze je naučnik Vilhem Tomašek. Gotfrid Lajbnic je bio prvi evropski naučnik koji se zainteresovao za albanski jezik. U Srbiji je to bio Vuk Karadžić.
    Prema filološkim studijama prvi pisani dokumenti albanskog jezika nastali su u 15. veku dok prvo delo napisano na albanskom jeziku potiče iz 16. veka.
    Tokom vremena Albanci su koristili latinski i grčki alfabet a od 18. veka albanski muslimani uveli su i turski tj. arapski alfabet. Alfabet savremenog albanskog jezika formiran je tokom Kongresa u Bitolju 1908. godine. Baziran je na latinici i sastoji se od 36 znakova, od toga 25 monografa, 9 digrafa i 2 dijakritička znaka. U periodu koji je sledio, radilo se na pravopisu i unifikaciji albanskog jezika.
    Albanski jezik ima dva dijalekta, gegejski severno od reke Škumbin (ili Škumbe) i toskijski južno od reke Škumbin. Osnova standardizovanog književnog albanskog jezika je toskijski dijalekat.

    Na albanskom su, između ostalih pisali Jeronim De Rada, Abdulj Frašeri, Ndre Mjeda, Naim Frašeri, Faik Konica, Aljeksander Stavre Drenova, Sinan Hasani , Miloš Đerđ Nikola, Fan S. Nolji, Vehbi Kikaj a pišu i danas Đeka Marinaj, Ismailj Kadare, Dritero Agoli i dr.

    Prevodilačka agencija LEXICA sa svojim prevodiocima i ovlašćenim sudskim tumačima za albanski jezik pruža sve vrste usmenih i pisanih prevoda. Angažujte našeg prevodioca za albanski jezik kada Vam je potrebno prevođenje sa srpskog na albanski ili sa albanskog na srpski jezik. Svojim znanjem i umećem, naši prevodioci za albanski jezik doprineće kvalitetnoj prezentaciji Vaše firme ili uspešnosti poslovnih sastanaka.

    Sudski tumač za albanski jezik stoji Vam na raspolaganju pri overi potpisa pred nadležnim organima.

    Prilikom sklapanja braka, ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja kao i na sam dan venčanja.

    • prevod sa albanskog na srpski jezik
    • prevod sa srpskog na albanski jezik
    • prevod sa albanskog na engleski jezik
    • prevod sa engleskog na albanski jezik
    • lektura i korektura tekstova na albanskom jeziku
    • usmeno prevođenje sa srpskog na albanski jezik
    • usmeno prevođenje sa albanskog na srpski jezik
    • usmeno prevođenje sa engleskog na albanski jezik
    • usmeno prevođenje sa albanskog na engleski jezik
    • prevod sa overom sudskog tumača za albanski jezik
    • prisustvo sudskog tumača za albanski jezik (izlazak na teren)
    John Huang
    John Huang
    2023-05-01
    I needed several court certified translation between Serbian, English, and Chinese, and also needed a certified court translator with me during an official ceremony. JAnja and her team at Lexica was able to provide this in a quick and professional manner. She is kind and very helpful. I highly recommend.
    Дмитрий Гребенников
    Дмитрий Гребенников
    2023-04-09
    Barbara Nikolic
    Barbara Nikolic
    2023-03-08
    Marija Tomin
    Marija Tomin
    2023-03-05
    Nenad Babic
    Nenad Babic
    2022-11-21
    Maksimalno profesionalni i ljubazni. Vrhunska usluga. 10+
    Svetlana Paskas
    Svetlana Paskas
    2022-11-18
    Nikola Samardzic
    Nikola Samardzic
    2022-09-23
    Sarge Lije
    Sarge Lije
    2022-09-20
    Alexander Arbuzov
    Alexander Arbuzov
    2022-09-20
    Danijela Mjesecevic
    Danijela Mjesecevic
    2022-09-10