Sudski tumač za albanski jezik

Unesite podatke kako biste dobili besplatnu procenu.​

  Vrsta usluge

  Prevod sa

  Prevod na

  Rok izrade

  Unesite dokument

   Vrsta usluge

   Prevod sa

   Prevod na

   Upišite broj sati

   Oprema

   Albanski jezik, slično jermenskom i grčkom, čini posebnu granu u okviru indoevropske lingvističke zajednice. Od ukupnog broja govornika albanskog jezika (oko 8 miliona), 5 miliona su stanovnici Balkanskog poluostrva. Albanskim jezikom se govori u Albaniji, oko tri miliona govornika, i u okolnim zemljama geografski bliskim Albaniji. Značajan broj govornika albanskog jezika živi u Rumuniji i Turskoj, kao rubnim zemljama Balkanskog poluostrva i u Italiji, zemlji relativno bliskoj Balkаnu. Udaljavajući se od Balkanskog poluostrva i njemu geografski bliskih zemalja nailazimo na govornike albanskog jezika u Nemačkoj, Švajcarskoj, Holandiji, Švedskoj, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama …
   O poreklu albanskog jezika postoji više hipoteza a najpoznatije su ilirska, tračka, tračko-ilirska i dako-mizijska. Ilirska i tračka hipoteza su prisutne više od 150 godina i imaju podjednak broj pristalica. Začetnik ilirske hipoteze je naučnik Gotfrid Lajbnic, začetnik tračke hipoteze je naučnik Vilhem Tomašek. Gotfrid Lajbnic je bio prvi evropski naučnik koji se zainteresovao za albanski jezik. U Srbiji je to bio Vuk Karadžić.
   Prema filološkim studijama prvi pisani dokumenti albanskog jezika nastali su u 15. veku dok prvo delo napisano na albanskom jeziku potiče iz 16. veka.
   Tokom vremena Albanci su koristili latinski i grčki alfabet a od 18. veka albanski muslimani uveli su i turski tj. arapski alfabet. Alfabet savremenog albanskog jezika formiran je tokom Kongresa u Bitolju 1908. godine. Baziran je na latinici i sastoji se od 36 znakova, od toga 25 monografa, 9 digrafa i 2 dijakritička znaka. U periodu koji je sledio, radilo se na pravopisu i unifikaciji albanskog jezika.
   Albanski jezik ima dva dijalekta, gegejski severno od reke Škumbin (ili Škumbe) i toskijski južno od reke Škumbin. Osnova standardizovanog književnog albanskog jezika je toskijski dijalekat.

   Na albanskom su, između ostalih pisali Jeronim De Rada, Abdulj Frašeri, Ndre Mjeda, Naim Frašeri, Faik Konica, Aljeksander Stavre Drenova, Sinan Hasani , Miloš Đerđ Nikola, Fan S. Nolji, Vehbi Kikaj a pišu i danas Đeka Marinaj, Ismailj Kadare, Dritero Agoli i dr.

   Prevodilačka agencija LEXICA sa svojim prevodiocima i ovlašćenim sudskim tumačima za albanski jezik pruža sve vrste usmenih i pisanih prevoda. Angažujte našeg prevodioca za albanski jezik kada Vam je potrebno prevođenje sa srpskog na albanski ili sa albanskog na srpski jezik. Svojim znanjem i umećem, naši prevodioci za albanski jezik doprineće kvalitetnoj prezentaciji Vaše firme ili uspešnosti poslovnih sastanaka.

   Sudski tumač za albanski jezik stoji Vam na raspolaganju pri overi potpisa pred nadležnim organima.

   Prilikom sklapanja braka, ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja kao i na sam dan venčanja.

   • prevod sa albanskog na srpski jezik
   • prevod sa srpskog na albanski jezik
   • prevod sa albanskog na engleski jezik
   • prevod sa engleskog na albanski jezik
   • lektura i korektura tekstova na albanskom jeziku
   • usmeno prevođenje sa srpskog na albanski jezik
   • usmeno prevođenje sa albanskog na srpski jezik
   • usmeno prevođenje sa engleskog na albanski jezik
   • usmeno prevođenje sa albanskog na engleski jezik
   • prevod sa overom sudskog tumača za albanski jezik
   • prisustvo sudskog tumača za albanski jezik (izlazak na teren)
   Zdenka Majster
   Zdenka Majster
   2022-07-21
   Fast, kind and professional.
   gordana jeftic
   gordana jeftic
   2022-07-20
   Brzi i efikasni
   Biljana Nikolić
   Biljana Nikolić
   2022-06-06
   Kada mi je potrebna profesionalna i efikasna usluga sudskog prevoda zadnjih 10 godina koristim usluge agencije i uvek su pružali visok standrad usluga i zato ih svojim rečima želim nagraditi i širiti lepu reč koja je veliko hvala što takve agencije postoje.
   Ana Jerotic
   Ana Jerotic
   2022-05-27
   Brza usluga, jako ljubazni i uslužni. Prezadovoljna celom uslugom.