Sudski tumač za engleski jezik

Besplatna procena prevoda

Popunite odgovarajući formular ispod za beplatnu procenu prevoda:

  Vrsta usluge

  Prevod sa

  Prevod na

  Rok izrade

   Vrsta usluge

   Prevod sa

   Prevod na

   Upišite broj sati

   Oprema

    Prevod sa

    Prevod na

    Rok izrade

    Prav(n)a reč na pravom mestu! 

    Za pravna lica: sudski tumač za engleski jezik sa dvadesetogodišnjim iskustvom u prevođenju pravne terminologije. Prevodimo sve vrste pravnih dokumenata, ugovora, statuta, pravilnika, sudsku dokumentaciju i korespondenciju između zvaničnih institucija, advokata i Vas. 

    Kvalitetno i u dogovorenom roku prevodimo dokumenta u pismenoj formi koja zatim overavamo pečatom. Klijent tako dobija dokumenta spremna za podnošenje na uvid državnim organima

    Pečat sudskog tumača za engleski jezik potvrđuje da prevod u potpunosti odgovara izvorniku i prihvaćen je u svim nadležnim institucijama.

    Prevodimo:

     • ugovore: ugovore o radu, kupoprodajne ugovore, ugovore o osnivanju, ugovore o saradnji i sve druge vrste ugovora
     • statute preduzeća
     • svu dokumentaciju za podnošenje na uvid sudu: tehničku dokumentaciju, računovodstvene obračune, carinsku i dokumentaciju za registraciju kao i sva ostala dokumenta koja sudski i drugi nadležni organi zahtevaju
    • prevodimo na prvostepenom, višem, krivičnom, arbitražnom sudu i na sudovima svih instanci
     • prevodimo sve vrste rešenja: sudske odluke, rešenja, žalbe, brakorazvodne parnice, svedočenja, stručna mišljenja i izveštaje sudskih veštaka
     • korespondenciju: sve vrste dopisa, mejlova, upita i druge dokumentacije neophodne za komunikaciju između Vas, advokata, druge strane u sporu i ostalih državnih organa / nadležnih službi
     • zvanični prevod dokumenata za vizu (po potrebi usmeni prevod razgovora sa konzularnim predstavnikom)
     • medicinsku dokumentaciju
     • tumačimo usmeno na sudu, u policiji, carinskoj upravi i pred drugim organima od strane kojih je klijent pozvan
    • prevodimo simultano i konsekutivno

    Fizička lica: Vaš glas na sudu i pred svim nadležnim organima. Za sve stručne termine koji su Vam nejasni, za pravne, birokratske i druge kompleksne jezičke strukture – naši sudski tumači za engleski jezik su tu, da Vam prevedu i pojasne. 

    Prevodimo simultano i konsekutivno; zvanično pred nadležnim organima – a klijentu njemu razumljivim jezikom; tu smo za Vas – da našim znanjem i dvadesetogodišnjim iskustvom olakšamo komunikaciju. 

    Agencija Lexica – zvanični usmeni prevodi i overe pismenih prevoda pečatom sudskog tumača.  

    Stranac u Srbiji: da li ste u procesu otvaranja firme, kupoprodaje nekretnine, sklapanja braka, import-export procesa? Neophodna su Vam zvanično prevedena i overena dokumenta?

    Naš sudski tumač za engleski jezik će biti uz Vas od početka do kraja – da Vam prevede svu neophodnu dokumentaciju i tumači usmeno pred nadležnim organima, u državnim institucijama i da Vam pojasni šta se sve od dokumentacije traži. 

    Prilikom sklapanja braka, ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, potrebno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja kao i na sam dan venčanja. 

    John Huang
    John Huang
    2023-05-01
    I needed several court certified translation between Serbian, English, and Chinese, and also needed a certified court translator with me during an official ceremony. JAnja and her team at Lexica was able to provide this in a quick and professional manner. She is kind and very helpful. I highly recommend.
    Дмитрий Гребенников
    Дмитрий Гребенников
    2023-04-09
    Barbara Nikolic
    Barbara Nikolic
    2023-03-08
    Marija Tomin
    Marija Tomin
    2023-03-05
    Nenad Babic
    Nenad Babic
    2022-11-21
    Maksimalno profesionalni i ljubazni. Vrhunska usluga. 10+
    Svetlana Paskas
    Svetlana Paskas
    2022-11-18
    Nikola Samardzic
    Nikola Samardzic
    2022-09-23
    Sarge Lije
    Sarge Lije
    2022-09-20
    Alexander Arbuzov
    Alexander Arbuzov
    2022-09-20
    Danijela Mjesecevic
    Danijela Mjesecevic
    2022-09-10