Sudski tumač za grčki jezik

Besplatna procena prevoda

Popunite odgovarajući formular ispod za beplatnu procenu prevoda:

  Vrsta usluge

  Prevod sa

  Prevod na

  Rok izrade

   Vrsta usluge

   Prevod sa

   Prevod na

   Upišite broj sati

   Oprema

    Prevod sa

    Prevod na

    Rok izrade

    Grci su tradicionalno najveći prijatelji Srba a grčki jezik ima verovatno najinteresantnije poreklo od svih trenutno živih jezika na teritoriji evropskog kontinenta. Grčki jezik je indo-evropski jezik koji se sreće oko XIV veka pre naše ere, u kritskim zapisima poznat kao Linearno B pismo (dešifrovano tek 1953. godine). Ima dosta teorija o postanku grčkog jezika, ali nijedna ne može sa pouzdanošću da potvrdi tačnost. Od klasičnog perioda do danas piše se alfabetom za koji se smatra da je nastao od feničanskog pisma u Homerovo vreme.

    Postojala su tri dijalekta grčkog jezika (eolski, jonski i dorski) od kojih je jonski bio književni jezik do V veka. Iz jonskog dijalekta izdvojio se antički poddijalekat, kojim su pisali Platon i Aristotel. Kasnijom grčkom kolonizacijom Azije, grčki jezik je dobio mnogo varijeteta, a Aleksandar Makedonski je imao presudan uticaj u ujedinjavanju ovih dijalekata u jedinstveni oblik zvan Kini, prema grčkoj reči koja znači “zajednički”. Uvođenjem zajedničkog dijalekta, Aleksandrova vojska je lakše komunicirala međusobno. Jezik su učili i stanovnici okupiranih zemalja, čime je grčki postao svetski jezik.

    Grčki je zvanični jezik u Grčkoj i na Kipru i jedan od 23 zvanična jezika EU. Savremeni grčki jezik je najbogatiji, sa fondom reči koji broji preko 600.000. Grčki koreni se često koriste za nove reči u drugim jezicima a grčka književnost je izvršila uticaj na celokupnu evropsku književnost, kako tematikom, tako i književnim formama.

    Pojam demokratija, koji je nastao staroj Atini u upotrebi je u mnogim drugim jezicim, ali pošto je potekao u Grčkoj, njena suština je prvobitno objašnjavana grčkim rečima. U drugim zemljama objašnjava se na jezicima tih zemalja. Tako je za demokratiju na srpskom rečeno da je ona vladavina naroda, preko izabranih predstavnika, koja po gospodinu Ljubomiru Simoviću, u Srbiji galopira na puževima.

    Prevodilačka agencija LEXICA sa svojim prevodiocima i ovlašćenim sudskim tumačima za grčki jezik pruža sve vrste usmenih i pisanih prevoda. Angažujte našeg prevodioca za grčki jezik kada Vam je potrebno prevođenje sa srpskog na grčki ili sa grčkog na srpski jezik. Svojim znanjem i umećem, naši prevodioci za grčki jezik doprineće kvalitetnoj prezentaciji Vaše firme ili uspešnosti poslovnih sastanaka.

    Sudski tumač za grčki jezik stoji Vam na raspolaganju pri overi potpisa pred nadležnim organima.

    Prilikom sklapanja braka, ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja kao i na sam dan venčanja.

    • prevod sa grčkog na srpski jezik
    • prevod sa srpskog na grčki jezik
    • lektura i korektura tekstova na grčkom jeziku
    • usmeno prevođenje sa grčkog na srpski jezik
    • usmeno prevođenje sa srpskog na grčki jezik
    • prevod sa overom sudskog tumača za grčki jezik
    • prisustvo sudskog tumača za grčki jezik

     

    Zanimljivosti:

    • Aleksandar Veliki je bio prvi grčki vladar čiji lik se našao na novcu, dok je sve do tog perioda na novcu bio urezan lik nekog od božanstava.
    • Prve olimpijske igre održane su 776. godine.
    • Nekadašnja valuta Evrope bila je grčka drahma koja se koristila preko 2.500 godina. Grci su drahmu zamenili eurom 2002. godine.
    • Grčka ima najveću pomorsku flotu na svetu. Njeni brodovi čine 70% od ukupne evropske trgovačke flote. Zakon nalaže da najmanje 75% posade broda mora biti grčkog porekla.
    • Ostrvo Rodos je bilo naseljeno još u kamenom dobu.
    • Himna Grčke sadrži 158 stiha. Niko od građana nije uspeo da zapamti sve stihove.
    • Jo-jo je druga najstarija igračka na svetu, nastala pre 3000 godina u Antičkoj Grčkoj.
    John Huang
    John Huang
    2023-05-01
    I needed several court certified translation between Serbian, English, and Chinese, and also needed a certified court translator with me during an official ceremony. JAnja and her team at Lexica was able to provide this in a quick and professional manner. She is kind and very helpful. I highly recommend.
    Дмитрий Гребенников
    Дмитрий Гребенников
    2023-04-09
    Barbara Nikolic
    Barbara Nikolic
    2023-03-08
    Marija Tomin
    Marija Tomin
    2023-03-05
    Nenad Babic
    Nenad Babic
    2022-11-21
    Maksimalno profesionalni i ljubazni. Vrhunska usluga. 10+
    Svetlana Paskas
    Svetlana Paskas
    2022-11-18
    Nikola Samardzic
    Nikola Samardzic
    2022-09-23
    Sarge Lije
    Sarge Lije
    2022-09-20
    Alexander Arbuzov
    Alexander Arbuzov
    2022-09-20
    Danijela Mjesecevic
    Danijela Mjesecevic
    2022-09-10