Prevod sa overom sudskog tumača

Unesite podatke kako bi dobili besplatnu procenu.

  Vrsta usluge

  Prevod sa

  Prevod na

  Rok izrade

  Sudski tumač (sudski prevodilac) vrši prevod i overu svih ličnih i pravnih dokumenta. Tačnost izvršenog prevoda prevodilac overava svojim potpisom i pečatom. Sudski tumač je postavljen rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije. 

  Sudski prevodilac je naziv za sudskog tumača koji je promenjen Pravilnikom o sudskim tumačima, kako bi se napravila jasna razlika između sudskih tumača za strane jezike i tumača znakova nemih, gluvih ili slepih lica. Tada je izvršena i promena pečata. 

  Ovlašćeni sudski tumač ima pečat okruglog oblika, prečnika 38 mm koji sadrži ime i prezime, oznaku: „sudski prevodilac“, sa naznakom jezika za koji je postavljen i mesto prebivališta. Sudski prevodilac može biti samo lice koje ima visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili poseduje potpuno znanje jezika sa koga prevodi, i na koji prevodi usmeni govor ili pisani tekst. Neophodno je da poznaje pravnu terminologiju, da ima najmanje pet godina iskustva na prevodilačkim poslovima i da ispunjava zakonom utvrđene uslove za zaposlenje kao državni službenik.Ministarstvo pravosuđa raspisuje konkurs za odobravanje pečata ali ne postoji rok u kojem je dužno da to uradi. Ministar nadležan za pravosuđe na predlog jednog ili više predsednika viših sudova koji su uočili nedovoljan broj prevodilaca za određene strane jezike objavljuje oglas za postavljenje prevodilaca u Službenom glasniku Republike Srbije i u jednom od štampanih medija u Republici Srbiji. Dakle, konkurs se raspisuje po potrebi. 

  Nakon postavljenja, prevodilac pred predsednikom višeg suda na čijem području ima prebivalište polaže zakletvu. Tekst zakletve glasi: „Zaklinjem se da ću dužnost stalnog sudskog prevodioca obavljati savesno i da ću u svom radu postupati po važećim propisima.“

  Sudski prevod zahteva sveobuhvatno razumevanje dokumenta koji se prevodi, široko opšte znanje i izuzetno poznavanje jezika. Prevođenje sudskog tumača je potrebno svima koji moraju da dobiju jasne i tačne informacije na svom maternjem jeziku, kako bi bili u stanju da reše neko svoje pravno pitanje u zemlji ili inostranstvu. Naši tumači imaju zavidno iskustvo i stručnost u prevođenju različitih oblasti.

  PREVOD I OVERA LIČNIH I PRAVNIH DOKUMENATA:

  • prevod izjave
  • prevod punomoćja
  • prevod potvrde o državljanstvu
  • prevod potvrde o nekažnjavanju
  • prevod potvrde o stanju računa u banci
  • prevod izvoda iz matične knjige (rođenih, venčanih, umrlih)
  • prevod uverenja o prebivalištu
  • prevod uverenja o slobodnom bračnom stanju
  • prevod uverenja o položenim ispitima
  • prevod uverenja o diplomiranju
  • prevod svedočanstva
  • prevod diplome
  • prevod dodatka diplomi
  • prevod prepisa ocena i nastavnog plana
  • prevod radne biografije (CV)
  • prevod vozačke dozvole
  • prevod pasoša
  • prevod lične karte
  • prevod medicinskih nalaza
  • prevod ugovora
  • prevod odluka
  • prevod rešenja
  • prevod zapisnika
  • prevod tužbi
  • prevod statuta privrednih društava
  • prevod izvoda iz Agencije za privredne registre
  • prevod rešenja Agencije za privredne registre
  • prevod finansijskih izveštaja
  • prevod revizorskih izveštaja
  • prevod faktura
  • prevod sertifikata i međunarodnih dozvola
  • prevod tenderske dokumentacije
  • prevod tehničkih uputstava
  John Huang
  John Huang
  2023-05-01
  I needed several court certified translation between Serbian, English, and Chinese, and also needed a certified court translator with me during an official ceremony. JAnja and her team at Lexica was able to provide this in a quick and professional manner. She is kind and very helpful. I highly recommend.
  Дмитрий Гребенников
  Дмитрий Гребенников
  2023-04-09
  Barbara Nikolic
  Barbara Nikolic
  2023-03-08
  Marija Tomin
  Marija Tomin
  2023-03-05
  Nenad Babic
  Nenad Babic
  2022-11-21
  Maksimalno profesionalni i ljubazni. Vrhunska usluga. 10+
  Svetlana Paskas
  Svetlana Paskas
  2022-11-18
  Nikola Samardzic
  Nikola Samardzic
  2022-09-23
  Sarge Lije
  Sarge Lije
  2022-09-20
  Alexander Arbuzov
  Alexander Arbuzov
  2022-09-20
  Danijela Mjesecevic
  Danijela Mjesecevic
  2022-09-10