Prevod sa overom sudskog tumača

Unesite podatke kako bi dobili besplatnu procenu.

  Vrsta usluge

  Prevod sa

  Prevod na

  Rok izrade

  Unesite dokument

  Sudski tumač (sudski prevodilac) vrši prevod i overu svih ličnih i pravnih dokumenta. Tačnost izvršenog prevoda prevodilac overava svojim potpisom i pečatom. Sudski tumač je postavljen rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije. 

  Sudski prevodilac je naziv za sudskog tumača koji je promenjen Pravilnikom o sudskim tumačima, kako bi se napravila jasna razlika između sudskih tumača za strane jezike i tumača znakova nemih, gluvih ili slepih lica. Tada je izvršena i promena pečata. 

  Ovlašćeni sudski tumač ima pečat okruglog oblika, prečnika 38 mm koji sadrži ime i prezime, oznaku: „sudski prevodilac“, sa naznakom jezika za koji je postavljen i mesto prebivališta. Sudski prevodilac može biti samo lice koje ima visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili poseduje potpuno znanje jezika sa koga prevodi, i na koji prevodi usmeni govor ili pisani tekst. Neophodno je da poznaje pravnu terminologiju, da ima najmanje pet godina iskustva na prevodilačkim poslovima i da ispunjava zakonom utvrđene uslove za zaposlenje kao državni službenik.Ministarstvo pravosuđa raspisuje konkurs za odobravanje pečata ali ne postoji rok u kojem je dužno da to uradi. Ministar nadležan za pravosuđe na predlog jednog ili više predsednika viših sudova koji su uočili nedovoljan broj prevodilaca za određene strane jezike objavljuje oglas za postavljenje prevodilaca u Službenom glasniku Republike Srbije i u jednom od štampanih medija u Republici Srbiji. Dakle, konkurs se raspisuje po potrebi. 

  Nakon postavljenja, prevodilac pred predsednikom višeg suda na čijem području ima prebivalište polaže zakletvu. Tekst zakletve glasi: „Zaklinjem se da ću dužnost stalnog sudskog prevodioca obavljati savesno i da ću u svom radu postupati po važećim propisima.“

  Sudski prevod zahteva sveobuhvatno razumevanje dokumenta koji se prevodi, široko opšte znanje i izuzetno poznavanje jezika. Prevođenje sudskog tumača je potrebno svima koji moraju da dobiju jasne i tačne informacije na svom maternjem jeziku, kako bi bili u stanju da reše neko svoje pravno pitanje u zemlji ili inostranstvu. Naši tumači imaju zavidno iskustvo i stručnost u prevođenju različitih oblasti.

  PREVOD I OVERA LIČNIH I PRAVNIH DOKUMENATA:

  • prevod izjave
  • prevod punomoćja
  • prevod potvrde o državljanstvu
  • prevod potvrde o nekažnjavanju
  • prevod potvrde o stanju računa u banci
  • prevod izvoda iz matične knjige (rođenih, venčanih, umrlih)
  • prevod uverenja o prebivalištu
  • prevod uverenja o slobodnom bračnom stanju
  • prevod uverenja o položenim ispitima
  • prevod uverenja o diplomiranju
  • prevod svedočanstva
  • prevod diplome
  • prevod dodatka diplomi
  • prevod prepisa ocena i nastavnog plana
  • prevod radne biografije (CV)
  • prevod vozačke dozvole
  • prevod pasoša
  • prevod lične karte
  • prevod medicinskih nalaza
  • prevod ugovora
  • prevod odluka
  • prevod rešenja
  • prevod zapisnika
  • prevod tužbi
  • prevod statuta privrednih društava
  • prevod izvoda iz Agencije za privredne registre
  • prevod rešenja Agencije za privredne registre
  • prevod finansijskih izveštaja
  • prevod revizorskih izveštaja
  • prevod faktura
  • prevod sertifikata i međunarodnih dozvola
  • prevod tenderske dokumentacije
  • prevod tehničkih uputstava
  Zdenka Majster
  Zdenka Majster
  2022-07-21
  Fast, kind and professional.
  gordana jeftic
  gordana jeftic
  2022-07-20
  Brzi i efikasni
  Biljana Nikolić
  Biljana Nikolić
  2022-06-06
  Kada mi je potrebna profesionalna i efikasna usluga sudskog prevoda zadnjih 10 godina koristim usluge agencije i uvek su pružali visok standrad usluga i zato ih svojim rečima želim nagraditi i širiti lepu reč koja je veliko hvala što takve agencije postoje.
  Ana Jerotic
  Ana Jerotic
  2022-05-27
  Brza usluga, jako ljubazni i uslužni. Prezadovoljna celom uslugom.