Procedura prikupljanja dokumenata za rad u Saudijskoj Arabiji

Medicinska sestra Ivana Stojković detaljno je opisala procedure prikupljanja dokumenata za rad u Saudijskoj Arabiji:

Ovaj blog posvećujem svim medicinskim sestrama, primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, svih nivoa obrazovanja jer ste samim radom u ovakvom sistemu zdravstvene zaštite heroji. Onda vam jednog dana sve dojadi i dobijete ponudu za posao negde drugde. Tada kreću pripreme….koje nisu jednostavne. Ovde će biti reči o tome.

http://medicinskesestreiobrazovanje.blogspot.rs/p/licenca.html